Storno podmínky

O zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci organizátor objednatele bezodkladně informuje. 

Organizátor si zároveň z důvodu vyšší moci vyhrazuje právo na změnu termínu a místa konání akce. 

V případě úplného zrušení konference ze strany organizátora bude účastnický poplatek vrácen v plném rozsahu zpět, 

a to do 30 dnů od ohlášení zrušení konference.

Při zrušení registrace ze strany účastníka do 30 dnů před konáním konference včetně bude účtován storno poplatek 

ve výši 50 % z ceny účastnického poplatku. Při zrušení registrace méně než 30 dnů před konáním konference je storno poplatek 100 %.

Na základě Vaší objednávky Vám bude vystaven elektronicky daňový doklad - faktura.